top of page

Dette er skisser til en grafisk roman som jeg arbeider med, som også kan bli en digital tegneserie, eller en VR-opplevelse eller en kombinasjon.
Prosjektet har hatt ulike titler: Hjertet som banker, Ulven eller Sommerhuset.

bottom of page